Właścicielem internetowego sklepu wędkarskiego CARPMIX, dostępnego pod adresem CARPMIX.PL jest firma SPORTFIX Małgorzata Zając.

Dane rejestrowe firmy:
SPORTFIX Małgorzata Zając
ul. Milusińskich 2
43 – 300, Bielsko – Biała
NIP: 547 137 13 94
REGON: 072893000
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej przeprowadzony przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej pod nr 53823.

Dane adresowe firmy:
SPORTFIX Małgorzata Zając
ul. Milusińskich 2
43 – 300, Bielsko – Biała
Tel: 33 816 10 43
(opłata za połączenie wg. stawek właściwego operatora)
E-mail: sklep@carpmix.pl

Nr konta bankowego:
Bank Millennium S.A.
Nr SWIFT (BIC): BIGBPLPW
71 1160 2202 0000 0000 9837 1397


1. Rejestracja
Jest to czynność jednorazowa polegająca na utworzeniu Państwa konta w naszym serwisie. W trakcie jej trwania niezbędne jest podanie przez Państwa danych teleadresowych w celu ustalenia Państwa loginu oraz hasła. Podane dane można potem modyfikować. Aby dokonać zakupu przez sklep internetowy CARPMIX, niezbędne jest posiadanie w nim konta umożliwiającego logowanie. Administratorem danych osobowych jest firma SPORTFIX Małgorzata Zając (dane rejestrowe powyżej), która zobowiązuje się do ich ochrony zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą jedynie na potrzeby działalności sklepu internetowego (realizacja zamówień, kontaktowanie się z klientami oraz przesyłaniem klientom informacji handlowych związanych z działalnością sklepu) oraz przekazywane innym podmiotom w celu realizacji zamówień (Poczta Polska, firma kurierska). Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

2. Zamówienia
Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży. Wszystkie zamówienia potwierdzamy drogą elektroniczną. Koszt przesyłki pokrywa kupujący. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia do czasu dokonania przelewu należnej kwoty na konto firmy. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierać będzie informację czy sklep internetowy jest w stanie w pełni zrealizować złożone zamówienie, a także koszty przesyłki obliczane indywidualnie dla każdej przesyłki według cenników Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej. W przypadku niemożności pełnej realizacji zamówienia z przyczyn od nas niezależnych (brak towaru w magazynie itp.), klient zostanie o tym poinformowany w terminie do 7 dni. W przypadku zamówień spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej, produkty wysyłamy według odpowiednich stawek poszczególnych przewoźników.

a) Czas realizacji zamówienia
Standardowy czas realizacji Państwa zamówienia - do 1 dnia roboczego. W przypadku braku zamawianego towaru w magazynie lub niemożności kontaktu z klientem czas realizacji zamówienia może ulec zmianie. O ewentualnych zmianach czasu realizacji zamówienia będziemy niezwłocznie informować.

b) Forma i czas dostarczenia
Zamówienia realizowane są przez Pocztę Polską i firmy kurierskie.
Koszt wysyłki zależny jest od wagi, formy i gabarytów przesyłki, według cennika kuriera bądź Poczty Polskiej. Zostaje podany do Państwa wiadomości po dokonaniu zamówienia
Czas dostawy towaru uzależniony jest od wybranego dostawcy oraz opcji dostawy i płatności.
Na specjalne życzenie klienta przesyłka może być wysłana inna drogą (ustalana zostaje ona z klientem w trakcie potwierdzenia zamówienia).

c) Formy płatności
Płatność za zamówienie można regulować w trzech formach: wpłacając należną kwotę na podane konto przelewem lub przekazem pieniężnym (przedpłata), płacąc kartami płatniczymi przez płatności internetowe PayU (przedpłata) lub uiszczając odpowiednią kwotę za zamówienie w chwili odbioru od dostawcy (pobranie) lub bezpośrednio w sklepie. W przypadku przedpłaty zamówienie będzie realizowane po wpłynięciu należności na konto:
Millennium Bank
71 1160 2202 0000 0000 9837 1397
Prosimy o dokonywanie przelewu dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia  ! ! !
W tytule przelewu prosimy o podanie nr zamówienia (zawarty jest on w wiadomości jaką otrzymacie Państwo po złożeniu zamówienia).

3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) (chyba że zaznaczono inaczej) i zawierają podatek VAT wg. aktualnych stawek (ceny brutto). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Wszystkie ceny dotyczą tylko sprzedaży przez internet za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem CARPMIX.PL

4. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenia kupna – paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT, (np. podmioty gospodarcze) konieczna jest wypełnienie odpowiednich pól w formularzu zamówienia.

5. Zamówienia składać można 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 (pn. – pt.) oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następny dzień roboczy.

6. Firma SPORTFIX umożliwia zarezerwowanie towaru którego aktualnie nie ma na stanie, ale ma być sprowadzony. Rezerwacja nie jest równoznaczna ze złożeniem zamówienia. W przypadku gdy ilość sprowadzonego towaru będzie mniejsza niż ilość rezerwacji, rezerwacje będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń.

7. Firma SPORTFIX zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

8. Firma SPORTFIX zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

9. Postępowanie reklamacyjne:
a) W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z firmą SPORTFIX za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy sklepu, lub telefonicznie pod numerem 33 816 10 43. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (paragonu / faktury VAT) oraz szczegółowo opisać przedmiot reklamacji.
b) Przedmiot podlegający reklamacji należy przekazać w celu dokonania naprawy/wymiany wyczyszczony wraz ze wszystkimi elementami dodatkowymi jeżeli takie występowały. Należy również załączyć dokładny, pisemny opis usterki.
c) Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną - przez okres 2 lat od wydania rzeczy. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
d) Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego produktu oraz przed upływem tego terminu poinformuje klienta o zasadności lub braku, roszczenia gwarancyjnego. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie, reklamację uznaje się za zasadną.
e) Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. Po otrzymaniu przesyłki bardzo proszę sprawdzić stan paczki oraz zawartości w towarzystwie dostarczającego. W razie stwierdzenia zniszczenia, bądź uszkodzenia zamówionego towaru należy bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny oraz skontaktować się z firmą SPORTFIX.

11. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość (poza lokalem przedsiębiorstwa).
a) Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego CARPMIX przysługuje - zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.
b) Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży (drogą mailową lub pocztą tradycyjną) lub poinformuje o takiej decyzji drogą telefoniczną. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia deklaracji zwrotu towaru.
c) Towar powinien zostać zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Przez zwykły zarząd rozumie się takie zapoznanie z towarem, jakie możliwe by było w sklepie tradycyjnym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
d) Towar prosimy w miarę możliwości zwracać wraz z dowodem zakupu (paragon), gdyż jest on wymagany przez Urząd Skarbowy.
e) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
f) Kosztami zwrotu obciążony jest kupujący. Towar należy zwracać na adres firmy, podany w danych adresowych. Nie przyjmujemy zwrotów przesyłanych paczkami za pobraniem.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
b) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
d) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
e) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
f) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

13. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami powyższego REGULAMINU.


14. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

Życzymy zadowolenia z dokonanych zakupów w sklepie internetowym "CARPMIX"